HAPI s.r.o.

HAPI, s.r.o.

Eisnerova 17
841 07 Bratislava

IČO: 36608947
DIČ: 2022202523
IČ DPH: SK 2022202523

Bankové spojenie: 262 810 7267/1100 Tatrabanka, a.s.

e-mail: hapi@hapi.sk | web: www.hapi.sk

tel: +421 903 546 901 pre Západné Slovensko
tel: +421 910 522 005 pre Stredné a Východné Slovensko